Verslag Vergadering Leefbaarheid op maandag 9 mei 2016 t.h.v. Annette

Aanwezig:

Marianne, Ko, Annette

1. Opening en mededelingen

Annette heeft onlangs samen met Ineke van de werkgroep Zorg en Welzijn een gesprek gehad met Guido Delver uit Harmelen. Guido heeft hen een plan voorgelegd om in Harmelen een webomgeving te creëren waardoor het dorpsgevoel wordt verbreed. Iedereen heeft toegang tot deze webomgeving en kan hier mededelingen op plaatsen. Guido heeft al ervaring met deze ontwikkeling bij grote organisaties zoals de politie, maar nog niet op dorpsniveau. Hij ziet Harmelen als een pilot. Dit systeem zou eventueel in augustus in H. operationeel kunnen zijn. Nadere berichten volgen.

2. Verslag 11.02.2016

Tekstueel: geen opmerkingen

Inhoudelijk: t.a.v. punt 10. Huib van Loo van Veilig Verkeer Nederland, afd. Harmelen, wil onze werkgroep Leefbaarheid t.a.v. verkeer adviseren, maar gaat de kar van een nieuwe werkgroep verkeer niet trekken. Wij begrijpen het maar betreuren het wel omdat de werkgroep verkeer nog steeds onbemand is.

3. Overige gehouden vergaderingen/acties

Opening/feest Dorpsstraat 21/4.

Onduidelijk is nog wie de kar gaat trekken. De werkgroep leefbaarheid opteert het feest te centreren bij de EMTE omdat zij de meeste overlast hebben gehad en……..hier komt ook ons nieuwe Dorpshuis!. Verder geen opmerkingen over de overige vergaderingen.

4. Hondenbeleid.

Geen nieuws. Wij wachten op Woerden

5. Avontuur Natuur

De paden zijn verbreed, er is een doodlopend pad bijgekomen -dit was vroeger een graspad- en er is een nieuwe toplaag aangebracht. Volgens SBB was dit nieuwe pad nodig omdat voorheen de zware onderhoudsmachines het terrein niet goed konden bereiken. De nieuwe toplaag leidde tot klachten bij de wandelaars. Er zit/zat veel glas tussen en andere scherpe voorwerpen. Een hond was zelfs dusdanig gewond geraakt dat een bezoek aan de dierenarts noodzakelijk was. De scherpe voorwerpen worden/zijn inmiddels verwijderd door SBB. Daarbij komt er een extra bordje:doodlopend pad. Over het opknappen van de toegangsbrug bij de Watermolen is nog geen nieuws van de gemeente. Aktie Marianne

6. Opschoonactie 2016.

Opnieuw was de opschoonactie op 19 maart een succes. Er werden 53 zakken vuil opgehaald en naast de gemeente heeft ook het waterschap medewerking verleend door een bemand bootje beschikbaar te stellen.

De publiciteit heeft geleid tot veel aanvragen voor een vuilknijper. Op dit moment zijn er 47 mensen die regelmatig met een vuilknijper een rondje maken. De werkgroep zet zich in voor meer prullenbakken, zodat de opruimers het afval niet in de eigen kliko hoeven te gooien.

Voorstel: interview met de enthousiaste opschoonfamilie van de Breudijk voor de volgende Dorpskrant.

7. Bezoek AZC Wageningen 21 mei 2016

Natuurlijk gaat dit onderwerp ons allen aan, anderzijds is dit toch meer een onderwerp voor de groep Zorg en Welzijn. Marianne en Annette zijn die dag verhinderd. Ko neem contact op met Ineke. Actie Ko

8. Voortgang Dorpshuis

Op dit moment geen nieuwe ontwikkelingen. Staat op de agenda voor het Dorpsoverleg van 17/5. Het DPF draagt een flink bedrag bij uit de boekverkoop van Ed.

9. Verkeersvisie

De werkgroep vraagt zich af hoe het eigenlijk gesteld is met overlast van fijnstof en geluid nu de nieuwe randwegen en opritten in gebruik zijn genomen.

Deze vraag stellen op het Dorpsoverleg. Aktie: een van ons

10. WVTTK/Rondvraag

Marianne meldt dat Tom en zij heel druk zijn geweest met het tot standkomen van de Dorpskrant. De bedoeling is dat hij op 12 mei door de brievenbus glijdt. Wij zijn heel benieuwd naar de reacties van de dorpsbewoners.

11. Volgende vergadering

Maandag 17 oktober bij Ko, aanvang 20.00 uur.

Harmelen: 15 mei 2016

Marianne van den Bogert,notulist.