Sinds juni 2019 heeft de gemeente Woerden onderzoek gedaan naar de haalbaarheid van de ontsluiting van het kassengebied Harmelerwaard in onze gemeente. Het doel is om ondernemers van het kassengebied te ontsluiten op de oostelijke randweg Harmelen (BRAVO 8). Meer informatie over het onderzoek in het Verkeersonderzoek Ontsluiting Harmelerwaard

Het voorontwerpbestemmingsplan heeft ter inzage gelegen van 23 april tot en met 20 mei 2020. De gemeente heeft hierop verschillende inspraakreacties ontvangen die al dan niet zijn verwerkt in het ontwerpbestemmingsplan. Meer informatie hierover in de  Nota van beantwoording Ontsluiting Harmelerwaard

Op dinsdag 19 januari van 19.30 – 21.00 uur is er een informatiebijeenkomst. Vanwege het coronavirus is deze bijeenkomst digitaal. De gemeente geeft op deze avond informatie over het ontwerpbestemmingsplan en de effecten hiervan. Ook kunnen er via de chat vragen worden gesteld. Voor deze bijeenkomst is aanmelden noodzakelijk. Dit kan tot en met 15 januari via het e-mailadres harmelerwaard@woerden.nl Er volgt dan per e-mail een bevestiging met een link om de bijeenkomst bij te wonen.

Inzien en reageren; het plan met bijbehorende stukken is van donderdag 24 december 2020 t/m woensdag 3 februari 2021 in te zien op www.woerden.nl/inwoners/bouwen-verbouwen-en-slopen/bestemmingsplannen  .  Daar is ook te lezen hoe en wanneer zienswijzen kunnen worden ingediend aan de gemeenteraad respectievelijk college. Wie de stukken op papier wil inzien, kan telefonisch contact opnemen via het algemene telefoonnummer 14 0348. Vanwege het coronavirus is het advies alleen naar het gemeentehuis te komen indien dit noodzakelijk is.

(bron gemeente Woerden)