De afgelopen maanden heeft de gemeente Woerden een participatietraject voor de Omgevingsvisie Woerden doorlopen. In verschillende bijeenkomsten en een enquête is veel opgehaald. In het verslag 20210726_Omgevingsvisie_Woerden_Participatie  lees je hiervan de resultaten. Dit zal worden verwerkt in de uiteindelijke Omgevingsvisie.

Voor het participatieproces  is Woerden onderverdeeld in 3 clusters: Woerden, Harmelen en het Buitengebied met de kleine kernen. Met deze clusters zijn 3 stappen doorlopen: (1) begrijpen, (2) creëren, en (3) concluderen. Als onderdeel van deze stappen zijn voor deze clusters 2 stakeholderbijeenkomsten en een open bijeenkomst georganiseerd. Daarnaast is voor de gemeente als geheel een digitale enquête uitgezet en een centrale slotpresentatie georganiseerd (in totaal zijn er dus 10 bijeenkomsten georganiseerd).  Voor de volledigheid: het wil niet zeggen
dat alle deelnemers op alle besproken punten haar instemming geven: dit verslag moet gezien worden als de algemene lijn die uit de bijeenkomsten viel te halen.

Er is gesproken over wonen, recreatie en landschap en mobiliteit.

Het College streeft er naar de Ontwerp-Omgevingsvisie in september vast te stellen. Daarna zal het document ter inzage worden gelegd en is het nog mogelijk om een formele zienswijze in te dienen. Meer informatie hierover zal volgen uit een formele bekendmaking en via de website van de Gemeente Woerden en in de lokale krant.