Tijdens het dorpsoverleg, 28 november 2017, heeft een grote groep aanwezigen zich gebogen over de Verkeersvisie 2030 van de gemeente Woerden. Hierin zijn een aantal items opgenomen die tijdens het overleg geprioriteerd werden.

Hierbij een overzicht van deze prioritering:

  1. Toegevoegd op vergadering: Behoud van dorpse identiteit en infrastructuur= 12 stemmen.
  2. Vermindering milieubelasting en geluidshinder                                                   = 7 stemmen
  3. Veiligheid; Fietsers en voetgangers krijgen voorrang                                           = 5 stemmen
  4. Scheiding Fietsers, Voetgangers, Snelverkeer en Vermindering verkeersstromen binnen het dorp= ieder 2 stemmen

Daarnaast zijn er nog een aantal bespreekpunten die belangrijk zijn gevonden maar die niet geprioriteerd zijn:

– Snelle bereikbaarheid Utrecht/Woerden/A12
– Snelheidsbeperkende maatregelen
– Snelheid waarmee knelpunt kan worden opgelost en de kosten van de aanpassingen

De werkgroep verkeer gaat verder met deze prioriteiten en de Verkeersvisie 2030.

zie ook Verkeer, prioriteiten dorpsoverleg nov 2017