Het bestuur van het Dorpsplatform nodigt iedereen in en uit Harmelen van harte uit voor het Dorpsoverleg.

Dinsdagavond 26 juni 2018 vanaf 19.30uur staat er koffie en/of thee klaar in het Dorpshuis, Schoollaan 8 in Harmelen.

Om 20.00uur beginnen we het dorpsoverleg.

Belangrijke punten op de agenda is de uitslag van de enquete ‘Wat kan er beter in Harmelen’.

Na de pauze gaan we in kleinere groepjes verder met de thema’s uit de enquete: Veiligheid, Ruimte+Woningbouw+Bedrijvigheid, Verkeer+Bereikbaarheid, Zorg+Welzijn, Sport+Cultuur, Omgevingskwaliteit. De punten en items die besproken worden, worden meegenomen in de Dorpsagenda van Harmelen.

Voor vragen kunt u contact opnemen met secretaris@harmelen.nu