In de week van 26 februari a.s. start aannemer Bunnik Groep met de uitvoering. Naar verwachting duren de werkzaamheden tot en met mei. De aannemer start met het verwijderen van beplanting, het kappen van bomen en het vervangen van beschoeiingen. Daarna volgen overige werkzaamheden zoals het vervangen van de bruggen en het asfalteren van de voetpaden.

Tijdens de uitvoering van het werk is het noodzakelijk het park op verschillende momenten (gedeeltelijk) af te sluiten voor de bezoekers. Gedeeltelijke afsluiting vindt plaats tijdens het slopen en aanbrengen van de bruggen (medio maart tot eind maart). Gehele afsluiting geldt tijdens het verwijderen en weer aanbrengen van de voetpaden (eind maart tot medio april).

De afsluitingen geven we door middel van borden aan en waar nodig plaatsen we bouwhekken. Tijdens de afsluitingen is indien mogelijk het park buiten werktijd (07:00 – 16:00 uur) weer open.

Heeft u vragen of wilt u meer informatie over de werkzaamheden? Neem dan contact op met de uitvoerder Erik Bisschop van aannemingsbedrijf Bunnik groep. Dit kan via telefoonnummer 0650633604. Heeft u overige vragen over de werkzaamheden neem dan contact op met de toezichthouder van de gemeente Roy Abma via telefoonnummer 06-82874645.