Dorpsoverleg volgens de nieuwe structuur, een korte samenvatting:

Naar aanleiding van het bijpraten door Arthur Bolderdijk
– Renovatie Koren-Water-molen:
Participatietraject wordt georganiseerd, er zullen 2 avonden met bewoners plaats vinden en daarnaast een internet-consultatie waarbij bewoners b.v. aan kunnen geven welke armaturen zij passend vinden, welke kleur straatstenen de voorkeur heeft, waar welke bomen passen etc.. Alles volgens kaders van de gemeente.
Uitnodiging aan bewoners volgt nog in 2019.
– Begraafplaats Leidsestraatweg wordt gerenoveerd, meer informatie volgt in een volgend Dorpsoverleg
Onderzoek naar schuifruimte is in volle gang, gesprekken met belanghebbenden worden gevoerd, stikstofproblematiek wordt meegenomen in planontwikkelingen. Idem voor de geplande woningbouw bij de Vijverhof.
Woningbouw in Harmelen; er zijn zienswijzes ingediend voor plannen WAlaan en terrein oude gemeentehuis, processen lopen door.
Aanleg van snelfietspaden; een breder pad geschikt voor alle fietsen en fietsers (ook de snelle pedalecs) wordt besproken met Dorpsplatform, in het Dorpsoverleg van 26 november volgt meer uitleg en plannenpresentatie

Signaalteam Harmelen, een presentatie door Ineke Alsem en buurtverdinder Corinna Mitrovich lees meer 

Uitreiking gemeentelijke onderscheiding aan Ko Kleijn, voor zijn jarenlange inzet en betrokkenheid bij het Dorpsplatform

 

 

 

 

 

Een presentatie van de eerder gehouden enquête over vuurwerk, zie Presentatie17 sept vuurwerkenquete

Naar aanleiding van de bespreking willen we samen met inwoners, jong en oud, willen we een centrale show op een plek in het dorp gaan organiseren. De werkgroep Leefbaarheid zal dit verder opnemen.

Voor de gehele presentatie van de items van het dorpsoverleg zie Dorpsoverleg 17 sept 2019

Het volgend dorpsoverleg is woensdag 16 oktober 2019. meld u via de website aan voor de nieuwsbrief en u ontvangt een uitnodiging en meer informatie.  Voor vragen voorzitter@harmelen.nu