Een inspirerende avond met leuke gesprekken.
Prima bijeenkomst van het dorpsplatform Harmelen in het dorpshuis. Goed voorgezeten, erg informatief en een goede opkomst.
Positieve ontwikkeling waardoor mensen meer kunnen inbrengen wat zij belangrijk vinden.
Dit zijn slecht een paar positieve opmerkingen van bezoekers van het Dorpsoverleg.

We hebben afscheid genomen van een aantal bestuursleden, hier het afscheid van Monique Verheijen. Ook de penningmeester Peter de Bruijn heeft afscheid genomen, daarom zoeken wij een betrokken penningmeester die mee wil denken over Harmelen in de breedste zin.

In kleine groepje werd gediscussieerd over het Dorpshuis en activiteiten die daarin plaats zouden kunnen vinden. Ideeen voor nieuwe activiteiten zijn onder andere een leesclub, maandelijkse filmavond, lezingen organiseren en sprekers uitnodigen, een dorpspel (clubquiz) organiseren, bridgecursus, Mahjong avond. 

In een andere groep werd de Mauritshof besproken. Daar zijn met name opmerkingen gemaakt over het onderhoud van het openbaar groen, het met alle bewoners zorgen voor een veilige en fijne woonwijk waarin je elkaar kunt aanspreken over allerlei zaken.

 

In de grootste groep werd gesproken over de Verkeersvisie 2030 waarbij de belangrijkste items rond verkeer en verkeersafwikkeling met elkaar werden besproken en bepaald. Een uitgebreid en volledig verslag volgt