De gemeente heeft het voorontwerp-bestemmingsplan Ontsluiting Harmelerwaard ter inzage gelegd.

Het plan heeft betrekking op de nieuwe ontsluitingsroute voor het kassengebied in Harmelen, waarmee een directe verbinding met de A12 wordt gerealiseerd.  Het voorontwerp-bestemmingsplan ligt van donderdag 23 april 2020 tot woensdag 20 mei 2020 ter inzage. Tijdens deze periode kan het plan bekeken worden en kan er een inspraakreactie gegeven worden.

Vanwege het coronavirus zal er geen openbare inloop- of voorlichtings-avond georganiseerd worden.

Inzien in het plan en bijbehorende relevante stukken kunt u via de website van de Gemeente Woerden.

Voor meer informatie zie ontsluiting Harmelerwaard voorontwerp ter inzage .  Of neem contact op met de gemeente via tel. 0348 14 0348