Tussen 18 oktober en 4 november houdt de gemeente Woerden een enquête onder haar inwoners. De gemeente gebruikt hiervoor de Quick Scan Lokale Democratie. Inwoners worden daarin gevraagd naar hun ervaringen met de besluitvorming in de gemeente en de mogelijkheden om mee te praten. Naast inwoners, vullen ook raadsleden, collegeleden en ambtenaren van de gemeente de vragenlijst in. Daarmee wordt duidelijk of alle betrokkenen hetzelfde beeld hebben.

De antwoorden gaat de gemeente gebruiken om de samenwerking met inwoners te verbeteren. Dat gaat bijvoorbeeld over de manieren waarop inwoners kunnen meepraten, meebeslissen of meedoen met de gemeente. Eind september stelde de gemeenteraad een participatiekader vast. In dat kader staat hoe de gemeente met participatie om gaat en welke uitgangspunten belangrijk zijn, bijvoorbeeld dat de verwachtingen altijd duidelijk moeten zijn en dat het makkelijk moet zijn om mee te kúnnen doen.

De vragenlijst is te vinden via onderstaande link. Komende donderdag staat een licht ingekorte versie in Het Kontakt (Woerdense Courant)

bit.ly/QuickScanWoerden