In het overleg is gesproken over alle zaken die spelen in en rond het dorp Harmelen. Er liggen plannen voor de ontsluiting van de Harmelerwaard, er wordt gewerkt aan een Snelfietsroute van Woerden naar Utrecht, door Harmelen. Daarnaast spelen er andere onderwerpen, die de komende jaren impact gaan krijgen op het wonen en leven in Harmelen, waarvan we nu nog niet kunnen overzien hoe groot deze impact gaat zijn. Het gaat hier om uitbreiding bedrijventerreinen, woningbouw en energie transitie.

Bedrijventerrein: Putkop II. De gemeenteraad heeft besloten over het uitbreiden van de in Woerden aanwezige bedrijventerreinen. Eén van de twee ligt in Harmelen: Putkop II. De komende periode zullen de plannen hiervoor verder worden uitgewerkt. We zijn aan het onderzoeken of we in een volgend Dorpsoverleg hierover uitgebreide informatie kunnen geven

Woningbouw. In totaal wordt op een vijftal locaties de komende jaren woningbouw gerealiseerd als het aan de gemeente ligt, waarvan 1 locatie (Mauritshof) intussen gerealiseerd is. De plannen voor het gebied naast Putkop II (Prinsenhof) worden – zo heeft de gemeenteraad besloten – losgekoppeld van de uitbreiding van Putkop II, om vertraging in de realisatie daarvan te voorkomen. Daarnaast worden plannen gemaakt voor de Raadhuislaan (intussen goedgekeurd), Willem Alexanderlaan en Hof van Harmelen.

Uiteraard volgen wij als Dorpsplatform de ontwikkelingen op de voet en zullen wij jullie daarvan op de hoogte houden.

Energie Transitie, Een belangrijk onderwerp voor de komende jaren. Het gaat hier om het zaken als windmolenparken, zonnepanelen parken en andere alternatieve vormen van energie. De gemeente is druk bezig met het ontwikkelen van ideeën daarvoor. Het is een ingewikkeld onderwerp, waar enige kennis van zaken nodig is. En het zal tijd vergen om hier goed over mee te kunnen praten.

Als Dorpsplatform willen wij onze bewoners graag goed informeren over wat er op dit terrein allemaal speelt en mogelijk is. Daarom zijn we nu bezig ons te laten informeren over dit onderwerp en zoeken we naar mensen die met en namens ons op gemeente niveau hierover mee kunnen en willen praten. Dus als u interesse heeft of iemand kent die dit zou kunnen en willen, stuurt u dan een berichtje naar onze secretaris Foppe ten Hoor via secretaris@harmelen.nu.