Praat mee over windmolens en zonnevelden in Woerden

Heel Nederland doet wat om over te gaan op duurzame energie. Gemeente Woerden
wil haar bijdrage aan het Klimaatakkoord en de Regionale Energiestrategie (RES)
leveren en zet stappen om duurzame energie op te wekken, via bijvoorbeeld windmolens en zonnevelden. Het college vindt het belangrijk om ook uw input mee te
nemen. Daarom zijn we sinds januari met u in gesprek over hoe en onder welke
voorwaarden het opwekken van duurzame energie mogelijk is. Dit wordt samen met
analyses van o.a. ruimtelijk experts vastgelegd in een Afwegingskader. De gemeenteraad besluit over het Afwegingskader en de RES. Zo bepalen we samen hoe Woerden
bijdraagt aan de RES en het klimaatakkoord.

Op basis van alle input is er een concept-Afwegingskader opgesteld. In september
komen we hierover graag bij u terug. We starten met een voorlichting over de RES.
Daarna zijn er verschillende avonden waarop u kunt reageren op het concept.

Voorlichting over de Regionale Energiestrategie
Om over te gaan op duurzame energie staat er in het Klimaatakkoord dat regio’s
afspraken maken in de Regionale Energiestrategie. Woerden valt onder de RES U-16.
Maar wat betekent de RES? Hierover organiseert Woerden samen met andere
gemeenten online voorlichting op 9 september.

Praat mee over het Afwegingskader
In de zomer is er een concept Afwegingskader opgesteld. We gaan hierover graag
met u in gesprek tijdens een laatste ronde inloopavonden, waarna alle inbreng naar
de gemeenteraad gaat:
14 september: Woerden
22 september: Zegveld
29 september: Harmelen
30 september: Online
6 oktober: Kamerik

Vanwege de coronamaatregelen dient u zien aan te melden
voor een bepaald tijdsslot. Aanmelden en meer informatie over het programma,
de tijden en locaties: www.woerden.nl/duurzameopwek