Op de in juni 2017  door de Gemeente Woerden georganiseerde inloopavond over de plannen van Hof van Harmelen konden belangstellenden kennis nemen met de plannen en zijn veel vragen gesteld over onder andere het aantal te bouwen woningen, hoe hoog er gebouwd mag worden, hoe het dorps karakter van Harmelen hierbij past, hoe de verkeersafwikkeling zou zijn,  etc.etc..

Het stedebouwkundig plan van nieuwbouwproject Hof van Harmelen is vastgesteld, zie bijlage. Er is gekozen voor maximaal 96 woningen, verdeeld in starters-, senioren- en rijtjeswoningen. Ook komen er twee-onder-een kap- en vrijstaande woonhuizen. De ontsluiting van de nieuwe wijk zal voor autoverkeer via de Ambachtsheerelaan en Tuinderij plaats gaan vinden. Voor fietsers en wandelaars komt er een verbinding met de Meerkoet.

stedebouwkundig plan hof van harmelen nov 2017

antwoordrapportage hof van harmelen november 2017

Informatie en foto van de Gemeente Woerden