Exploitatierekening Stichting Dorpsplatform Harmelen 2013

Saldo rekening Rabo 1/1/2013 7.171,13  bankkosten 133,77
 Subsidie Gemeente 4.496,23  vergaderkosten 1.091,35
secretariaatskosten
dorpsschouw noord 30,15
terugbetaling subsidie gemeente 302,50
welkomstboom dorpswethouder 173,15
bordje bij geplaatste koningslinde 294,03
verstrekte subsidies *) 1.783,52
kosten website 548,43
4.356,90
 exploitatie overschot 139,33 exploitatie overschot 139,33
 resultaat verkoop boek
 verkoop boeken (40 stk) 490,00 kosten verkoop boeken 42,13
447,87 batig saldo verkoop boeken 447,87
saldo Rabo spaarrekening 1/1/2013 30.000,00 Reservering dorpshuis 30.000,00
rente 445,83
saldo Rabo spaarrekening 31/12/2013 30.445,83

*) sub-post verstrekte subsidies

 Subsidies zijn verleend aan:
Cursusproject Harmelen 1.250,00
4 vlaggen voor de dorpskerk 33,52
bbq de boomgaard (spruit & bos) 250,00
bbq de Walmolen 250,00
Totaal 1.783,52