Wat er in ons mooie dorp Harmelen afspeelt, of mogelijk gaat afspelen in de toekomst, heeft gevolgen voor alle inwoners van Harmelen. Wij vinden het belangrijk om daar met elkaar iets van te kunnen vinden. Sterker nog, we willen daar ook met elkaar over kunnen sparren en soms zelfs in participeren.

Jouw belang is ons belang en daarom komen wij in actie!

Ons dorpsplatform gaat voor Harmelen een dorpsvisie opstellen die wij indienen bij het college van Burgemeester & Wethouders van de gemeente Woerden. Hierin belichten we alle thema’s die relevant zijn voor Harmelen de komende jaren, zoals:

  • Wonen en woningbouw
  • Verkeer en vervoer
  • Sport, cultuur en recreatie
  • Bedrijven en werkgelegenheid
  • Sociale structuur
  • Energietransitie en milieu

Wij vinden het belangrijk dat wij ook jouw mening, ideeën, suggesties mee kunnen nemen in deze visie. Daarom vragen wij jouw medewerking voor het invullen van de enquêtes over deze thema’s. Doe ook mee!

Jouw belang is ons belang

Wil je je stem laten horen over alle ontwikkelingen in Harmelen?
Dan kan je JA zeggen tegen de ontwikkeling van een dorpsvisie voor Harmelen.
Stem ook mee over onderstaande onderwerpen.

Wonen en woningbouw

Wonen en woningbouw

Ook in Harmelen en de gemeente Woerden is er een woningtekort. De vraag naar woningen is groter dan het aanbod, wat leidt tot knelpunten voor starters, ouderen en doorstromers. De woningontwikkeling in deze gebieden blijft achter bij de vraag, waardoor de problemen op de woningmarkt zich verergeren.

Verkeer

Verkeer & vervoer

Verkeer en vervoer is in elke woonplaats een belangrijk thema en beslaat veiligheid, ontsluiting/bereikbaarheid, openbaar vervoer, fietsroutes
Wat zijn nu en in de nabije toekomst de belangrijkste aandachtspunten in Harmelen?

Sport cultuur recreatie

Sport, cultuur en recreatie

Harmelen is een dorp. Zijn de basisvoorzieningen aanwezig die je in een dorp mag verwachten? Zo ja, wat zijn die dan?
Zijn de overige voorzieningen in de omgeving van Harmelen voldoende bereikbaar? Winkelcentrum, medische zorg, etc.
En wat maakt Harmelen uniek?

  • Dorpshuis
  • Oranjevereniging
  • (Sport)verenigingen

Wat mist Harmelen nog? En hoe zou dat gerealiseerd kunnen worden?

Bedrijven en voorzieningen

Bedrijven en werkgelegenheid

Is Harmelen nu interessant, relevant voor bedrijven om zich te vestigen en/of uit te breiden?
Hoe houden wij Harmelen economische interessant i.v.m. werkgelegenheid, het soort bedrijvigheid, dat wij zouden willen aantrekken en wat niet, de functie van de landbouw nu en in de toekomst en industrie terrein de Putkop met mogelijke uitbreiding.

Sociale structuur

Sociale structuur

Harmelen is een dorp, maar zijn de basisvoorzieningen aanwezig die je in een dorp mag verwachten? Wat zijn die dan?
Zijn de overige voorzieningen in de omgeving van Harmelen voldoende bereikbaar? Winkelcentrum, medische zorg, etc
Wat maakt Harmelen uniek?
Wat mist Harmelen? En hoe zou datgeen gerealiseerd kunnen worden?

Energie transitie, ook voor thuis

Energietransitie & milieu

Ontwikkeling hoge windturbines (250 m) aan de Reijerscop, (mogelijke?) gaswinning in Woerden, snelweg A12 op korte afstand van dorpskern (geluid & fijnstofoverlast), geluidshinder aanvliegroute Schiphol. Enkele voorbeelden waar wij bewoners van Harmelen mee te maken hebben.

Deel dit met anderen