Het Dorpsplatform Harmelen kan voor het eerst sinds het begin van de corona pandemie gelukkig weer een dorpsoverleg organiseren. We moeten om meerdere mensen te kunnen ontvangen een aantal maatregelen nemen voor de veiligheid . Daarom is de bijeenkomst deze keer niet in het Dorpshuis als gebruikelijk maar in H2O.

Er zijn meerdere onderwerpen, die van belang zijn voor Harmelen, waar we graag even over willen bijpraten.

De agenda bestaat uit een presentatie over inbraakpreventie. Zeer actueel vanwege de recente inbraakgolf in het dorp. Daarnaast worden we bijgepraat over de snelfietsroute tussen Woerden en Utrecht, die deels door Harmelen zal lopen. Ook wordt een  verdere toelichting gegeven op het voorontwerp Harmelerwaard en wordt er kort stilgestaan bij de status van de diverse bouwplannen in het dorp.

We willen je, als inwoner van Harmelen, graag in de de gelegenheid stellen om vragen te stellen of onderwerpen aan te brengen, die zij zelf van belang vinden. Vragen kunnen vooraf gestuurd worden naar secretaris@harmelen.nu . Wij zullen deze dan bundelen en voorleggen bij Wethouder Timon de Weger ter beantwoording.

Omdat ook in H2O het aantal toe te laten gasten beperkt is, moeten wij het aantal bezoekers helaas beperken tot maximaal 40 personen. Als u naar de bijeenkomst wilt komen, en dat hopen wij van harte,  meld u zich dan van tevoren aan.  Zonder aanmelding vooraf mogen wij u helaas geen toegang verschaffen. Gebruik voor uw aanmelding  graag hetzelfde email adres secretaris@harmelen.nu  .

Hierbij geldt, dat de plaatsen op volgorde van het moment van ontvangst van uw aanmelding zullen worden verdeeld en vol=vol.