Het dorpsoverleg dat gepland is op maandagavond 13 juli gaat niet door!

We gaan voor een dorpsoverleg na de zomer, dinsdagavond 13 september 2020. Waar en hoe de agenda eruit ziet zullen we ter zijner tijd bekend maken.

Voor nu een fijne en gezonde zomer,Het bestuur van het Dorpsplatform: Ineke, Marc, Foppe, Jan Willem, Huib en Jose