Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden is bezig met een project Dijkverbetering Oude Rijn. De betrokken aanwonenden van Breeveld en Haanwijk zijn geïnformeerd over de werkzaamheden die nodig zijn in het kader van de dijkverbetering langs de Oude Rijn bij Breeveld en Haanwijk.

Voor meer informatie zie nieuwsbrief_leidsche_en_oude_rijn_mei_2019