Bestemmingsplannen

Het is handig te weten welke bedoeling de gemeente heeft met bepaalde stukken grond. Dit staat verwoord in een bestemmingsplan. Op grond van het bestemmingsplan hebben de percelen een bepaalde bestemming: bijv. voor woningbouw of detailhandel. De bestemmingsplannen kunt u inzien bij afdeling bouwzaken. Een bestemmingsplan komt tot stand via een wettelijk geregelde procedure. Dit houdt achtereenvolgens in: een aankondiging op de gemeentelijke informatiepagina, een inspraakronde en de mogelijkheid om formeel bezwaar te maken. Een bestemmingsplan moet worden goedgekeurd door Gedeputeerde Staten van Utrecht en soms door de Raad van State. De procedures en informatie rond nieuwe bestemmingsplannen worden begeleid door de afdeling ruimtelijke ontwikkeling, telefoon (0348) 428 331.
Bezoek voor verdere informatie over ruimtelijke plannen (bestemmingsplannen, nieuws over inspraak en dergelijke) ook de gemeentelijke website: www.woerden.nl
Voor vragen over bestaande bestemmingsplannen kunt u terecht bij de afdeling bouwzaken, telefoon (0348) 428 333.
Tegen de uitspraak na behandeling van uw bezwaarschrift kunt u in beroep gaan bij de Belastingkamer van het Gerechtshof. Beroep in cassatie (hoger beroep) wordt behandeld door de Hoge Raad. Kijkt u voor meer informatie naar de informatie bij uw belastingaanslag.


Print vriendelijke pagina
Kort nieuws

Randweg 6c definitief van de baan

26 april 2012

Het deel van de randweg ( 6c) dat de Steinhagenseweg met randweg 6a zou moeten verbinden, komt er definiteif niet. Gedeputeerde Remco van Lunteren is daar buitengewoon duidelijk over: de weg is niet nodig en als een weg niet nodig is moet je die niet aanleggen. Het verkeer zal in de komende jaren minder groeien dan eerst werd verondersteld en de aanleg van industrieterreinen in Bijleveld  of Reijerscop is uit de plannen geschrapt. Van Lunteren heeft bij zijn beslissing laten meewegen hoe er in Harmelen en in Woerden over het trace 6c werd gedacht en daarmee zijn de bezwaren van het Dorpsplatform Harmelen en van De Groene Buffer niet voor niets geweest. Belangrijk is natuurlijk ook dat hierdoor een door velen gevreesde mogelijke doortrekking van de Ir Enschedeweg  eveneens van de baan is.


Lees verder

Deze website is gerealiseerd door Impressed webdesign en werkt met Slimbeheer 5