De laatste vergadering van het Algemeen Bestuur 
is worden gehouden op 14 april j.l.
in het gebouw van De Kievit
 
de agenda voor deze vergadering van het AB was als volgt:  


1. Vaststelling agenda.
2. Mededelingen en ingekomen stukken:
2.1. Brief gemeente 25 maart 2015 kennisgeving tot vergunningverlening Middelmolen 16;
2.2. Uitnodiging onthulling monument Cor van Bemmel;
2.3. Antwoordbrief gemeente over gemeentegarantie monument Cor van Bemmel;
2.4. Vervolgacties hondenbeleid.
2.5. Verslag bezoek aan de Fontein en het gesprek daarover met beide wethouders op 2 april jl.;
2.6. 
3. Formuleren reactie op contactformulieren:
3.1. Gijsbert Lekkerkerker over voormalige gereformeerde kerk
3.2. Monique Verheijen van de Stichting “Geef de Harmelense Jeugd de Ruimte”.
3.3. Ontwikkelingen rondom Avetuur Natuur
4. Verslag AB-vergadering  20-01-2015.
4.1. vaststelling;
4.2. subsidiering Cursusprojekt;
4.3. naar aanleiding van voor zover niet terugkomend op de agenda;
4.4. 
5. Ontwerp agenda Dorpsoverleg 19 mei 2015:
5.1. Presentatie door Gaza over de toekomstplannen in relatie tot de senioren voorzieningen;
5.2. Ontwikkeling/presentatie bouwlocatie Haanwijk;
5.3. Presentatie project “Bibliotheek van de toekomst”.
5.4. 
6. Terugkoppeling thema’s:
6.1. Harmelen opschoondag 28 maart 2015 (Ko doet verslag)
6.2. Voorlichtingsbijeenkomst Drugs en Alcohol (Theo/Ineke doet verslag)
6.3. 
7. Ontwerp- agenda bestuurlijk overleg met de gemeente op 30 april 2015;
7.1. Agendapunten vaststellen;
7.2. Vertegenwoordiging Platform vaststellen.
7.3. Woningbouw Ambachtherenlaan
8. Themadiscussie over:
8.1. Over nut en noodzaak DorpsPlatform in huidige vorm:
8.2. Bestuurssamenstelling naar de toekomst toe;  verjonging en nieuwe aanwas; werving nieuwe bestuurs –werkgroepleden
8.3. Positionering en bemensing van de Werkgroepen;
8.4. Reactie op uitnodiging ChristenUnie SGP  over wijk- en dorpsgericht werken in de toekomst.

9. Opstelling  jaarverslag 2014;

10. Rondvraag en afsluiting.

 


Harmelen, 29 maart 2015.
Cees PM van Elteren.
secretaris DHP.

 
 
 

De volgende vergaderingen van het AB zijn gepland op

2 juni

29 september en

10 novemberPrint vriendelijke pagina
Kort nieuws

Dorpsplatform Harmelen: actief en betrokken

26 april 2012

Het Dorpsplatform Harmelen bestaat uit een groep enthousiaste mensen die zich inzet voor het wel en wee van hun dorp Harmelen; ook uw dorp!

Het doel van het platform, opgericht in 2005, is gezamenlijk te werken aan het in standhouden en verbeteren van een goed woon-en leefklimaat. Maar wij kunnen dit niet alleen!

Het Dorpsplatform werkt samen met de gemeente Woerden en geeft gevraagd en ongevraagd advies over alles wat betrekking heeft op het leefklimaat in Harmelen. De gemeente van haar kant, verplicht zich om, bij het maken van nieuwe plannen, het Dorpsplatform om advies te vragen.

Het Dorpsplatform is er voor en door de inwoners van Harmelen. Om het leefklimaat van Harmelen optimaal te houden hebben wij uw inbreng wel nodig! Heeft u ideeën of plannen die onze leefbaarheid kunnen vergroten, of zou u actief willen worden binnen het Dorpsplatform, laat het ons weten.

Op onze website kunt u meer over ons lezen.:www.harmelen.nu . Onder de knop "contact" kunt u uw suggesties, vragen en opmerkingen aan ons doorgeven.

 

 

 


Lees verder

Deze website is gerealiseerd door Impressed webdesign en werkt met Slimbeheer 5