De volgende vergadering van het Algemeen Bestuur 
zal worden gehouden op 20 januari a.s., aanvang 15.00 uur
in Het Wapen van Harmelen
 
de agenda voor deze vergadering van het AB is als volgt:
 

 1. Vaststelling agenda en mededelingen;

 

  2.Verslag AB 18 december 2014 (gaat hierbij);

 1. vaststelling;
 2. naar aanleiding van voor zover niet terugkomend op de agenda;
 3. acceptatie tekening Bert Osnabrug Woerden
 4. reconstructie Dorpsstraat; (wie is portefeuillehouder?)
 

  3. Begroting DPH 2015.

 1. mail van Theo gaat hierbij;
 

  4. Monument Cor van Bemmel;

 1. mail Teuny van Gent gaat hierbij;
 2. mail Jan Zwaneveld gaat hierbij;
 3. Stand van zaken op dit moment (voorzitter doet verslag):
 4. Wie wordt opdrachtgever;
 

  5. Stand van zaken rondom het beoogde Dorpscentrum.

 1. Mail Ineke; van Rensen en Gerrit gaat hierbij.
 

  6. Thema-avond drugs voorbereiding.

 1. Theo en Ineke doen verslag;
 

  7. Acceptatie uitnodiging kennismakingsgesprek  Woerden Sport;

 1. mail gaat hierbij;
 

  8. Ontwerp-agenda overleg met de gemeente/wethouder d.d.

 1. Agendapunten aandragen;
 2. Verslag van vorige overleg gaat hierbij;
 

  9. Rondvraag.

 

 Harmelen, 15 januari 2015.

 

Cees PM van Elteren.

 

secretaris DHP.

 

 

 

De volgende vergaderingen van het AB zijn gepland op

10 maart

14 april

2 juni

29 september en

10 novemberPrint vriendelijke pagina
Kort nieuws

Dorpsplatform Harmelen: actief en betrokken

26 april 2012

Het Dorpsplatform Harmelen bestaat uit een groep enthousiaste mensen die zich inzet voor het wel en wee van hun dorp Harmelen; ook uw dorp!

Het doel van het platform, opgericht in 2005, is gezamenlijk te werken aan het in standhouden en verbeteren van een goed woon-en leefklimaat. Maar wij kunnen dit niet alleen!

Het Dorpsplatform werkt samen met de gemeente Woerden en geeft gevraagd en ongevraagd advies over alles wat betrekking heeft op het leefklimaat in Harmelen. De gemeente van haar kant, verplicht zich om, bij het maken van nieuwe plannen, het Dorpsplatform om advies te vragen.

Het Dorpsplatform is er voor en door de inwoners van Harmelen. Om het leefklimaat van Harmelen optimaal te houden hebben wij uw inbreng wel nodig! Heeft u ideeën of plannen die onze leefbaarheid kunnen vergroten, of zou u actief willen worden binnen het Dorpsplatform, laat het ons weten.

Op onze website kunt u meer over ons lezen.:www.harmelen.nu . Onder de knop "contact" kunt u uw suggesties, vragen en opmerkingen aan ons doorgeven.

 

 

 


Lees verder

Deze website is gerealiseerd door Impressed webdesign en werkt met Slimbeheer 5