De volgende vergadering van het Algemeen Bestuur 
zal worden gehouden op 30 september a.s., aanvang 10.00 uur
in Het Wapen van Harmelen
 
de agenda voor deze 3e vergadering van het AB is als volgt::
 1. Opening en vaststelling van de agenda;

 2. Mededelingen;

 3. Ingekomen en verzonden post/mails;

 4. Verslag van de vergadering van het Algemeen Bestuur d.d. 20 mei 2014 (bijlage);

 5. Verslag en evaluatie van het Dorpsoverleg d.d. 3 juni 2014 (bijlage);

 6. Verslagen regulieroverleg Gemeente/Dorpsplatform 26 mei 2014  (bijlagen);

 7. Gesprekspunten volgend regulieroverleg

 8. Stand van zaken gemeenschapsvoorziening in Harmelen

 9. Agenda Dorpsoverleg 14 oktober 2014,

 10. Verslagen en aandachtspunten werkgroepen,

   1. Leefbaarheid (bijlage);

   2. Verkeer en Ruimte bijlage;

 11. Overlast hangjongeren;

 12. Procedure subsidie verlening door DPH;

 13. Rondvraag en sluiting  

 

 

 

 

 

 Print vriendelijke pagina
Kort nieuws

Dorpsplatform Harmelen: actief en betrokken

26 april 2012

Het Dorpsplatform Harmelen bestaat uit een groep enthousiaste mensen die zich inzet voor het wel en wee van hun dorp Harmelen; ook uw dorp!

Het doel van het platform, opgericht in 2005, is gezamenlijk te werken aan het in standhouden en verbeteren van een goed woon-en leefklimaat. Maar wij kunnen dit niet alleen!

Het Dorpsplatform werkt samen met de gemeente Woerden en geeft gevraagd en ongevraagd advies over alles wat betrekking heeft op het leefklimaat in Harmelen. De gemeente van haar kant, verplicht zich om, bij het maken van nieuwe plannen, het Dorpsplatform om advies te vragen.

Het Dorpsplatform is er voor en door de inwoners van Harmelen. Om het leefklimaat van Harmelen optimaal te houden hebben wij uw inbreng wel nodig! Heeft u ideeën of plannen die onze leefbaarheid kunnen vergroten, of zou u actief willen worden binnen het Dorpsplatform, laat het ons weten.

Op onze website kunt u meer over ons lezen.:www.harmelen.nu . Onder de knop "contact" kunt u uw suggesties, vragen en opmerkingen aan ons doorgeven.

 

 

 


Lees verder

Deze website is gerealiseerd door Impressed webdesign en werkt met Slimbeheer 5