De eerst volgende vergadering van het Algemeen Bestuur 
zal worden gehouden op 29 september in Het Wapen van Harmelen.
                                      

secretariaat:

Cees van Elteren

Houtduif 24

3481 DC Harmelen

Telefoon: 0348 442697

E-mail: ceesvanelteren@ziggo.nl

Website: www.harmelen.nu

Bankrekening:

NL02RABO0162476183

 

Oproep voor een vergadering van het AB DPH.

Datum:  30 september 2015;

Tijdstip: 15.00 uur;

Locatie: Het Wapen van Harmelen

 

Agenda.

 

 1. Vaststelling agenda en mededelingen;

  • Vertrek wijkambtenaar Thomas  Hoogendoorn en introductie Lennard Lindeman zie mailbericht);

  • Broodje met de Brandweer  20 oktober 2015 (zie mailbericht)

  • Informatieavond de Stichtse Rijnlanden d.d. 5 oktober2015 (zie mailbericht)

  • Terugkoppeling door Ed van informeel overleg op 24 augustus jl. tussen de voorzitters van wijkplatforms en de gemeente; (zie mailbericht) plus document “Woerden zegt Ja…tenzij”

  • Subsidietoekenning bezems Watermolen ( zie mailbericht);

  • Uitbreiding parkeervoorziening  SCH (zie mailbericht):

 2. Verslag AB  08 -09-2015 ;

  • Vaststelling (gaat hierbij);

  • afscheid Theo de Jongh en formalisering bij de KvK van Ellen van Drogenbroek;

  • naar aanleiding van voor zover niet terugkomend op de agenda;

 3. Aanvraag toepassing gemeentegarantie monument Cor van Bemmel; (gaat hierbij)

 4. Terugkoppeling gesprek initiatiefgroep en de gemeente over het Dorpscentrum;

 5. Vaststelling agenda overleg met gemeente/Martin Schreurs op 15 oktober 2015 om 16.00 uur;

  • Wie heeft het verslag van 13 mei gemaakt; (zie agenda)

 • Ontwikkeling DorpsCentrum;

 • Fietspad Spruit en Bosch/Vijverhof;

 • Bouwlocatie Haanwijk;

 • Vuurwerkvrije zone;

 • Ontwerp-agenda agenda Dorpsoverleg  27 oktober 2015;

  • Wie heeft verslag gemaakt van de overleg op 19 mei jl.?

  • Haanwijk (Richard Beumers is uitgenodigd)

  • DorpsCentrumHarmelen (wordt Donald Lambert uitgenodigd ?)

  • Bibliotheek in de toekomst (gastspreker)

  • Beleidsvoornemens van de gemeente voor begroting 2016 Woerden zegt Ja….tenzij;

 • Overige ontwikkelingen;

 1. Terugkoppeling vanuit de werkgroepen:

  • Leefbaarheid (zie mail Ko Klein d.d. 22 september)

   1. Zie ook mail Erik Vervoorn van 7 augustus 2015);

  • Werkgroep Verkeer en Ruimte:

 2. Vaststelling datum volgend AB-overleg:

  • AB  10 november 2015 om 15.00 uur

 3. Rondvraag.

   

   

  Harmelen, 23 september  2015.

  Cees PM van Elteren.

  secretaris DHP.

 

De daarop volgende vergadering van het AB staat gepland op

10 novemberPrint vriendelijke pagina
Kort nieuws

Dorpsplatform Harmelen: actief en betrokken

26 april 2012

Het Dorpsplatform Harmelen bestaat uit een groep enthousiaste mensen die zich inzet voor het wel en wee van hun dorp Harmelen; ook uw dorp!

Het doel van het platform, opgericht in 2005, is gezamenlijk te werken aan het in standhouden en verbeteren van een goed woon-en leefklimaat. Maar wij kunnen dit niet alleen!

Het Dorpsplatform werkt samen met de gemeente Woerden en geeft gevraagd en ongevraagd advies over alles wat betrekking heeft op het leefklimaat in Harmelen. De gemeente van haar kant, verplicht zich om, bij het maken van nieuwe plannen, het Dorpsplatform om advies te vragen.

Het Dorpsplatform is er voor en door de inwoners van Harmelen. Om het leefklimaat van Harmelen optimaal te houden hebben wij uw inbreng wel nodig! Heeft u ideeën of plannen die onze leefbaarheid kunnen vergroten, of zou u actief willen worden binnen het Dorpsplatform, laat het ons weten.

Op onze website kunt u meer over ons lezen.:www.harmelen.nu . Onder de knop "contact" kunt u uw suggesties, vragen en opmerkingen aan ons doorgeven.

 

 

 


Lees verder

Deze website is gerealiseerd door Impressed webdesign en werkt met Slimbeheer 5