De volgende vergadering van het Algemeen Bestuur 
zal worden gehouden op 10 maart a.s., aanvang 15.00 uur
in Het Wapen van Harmelen
 
de agenda voor deze vergadering van het AB is als volgt:  
1. Vaststelling agenda en mededelingen;
2. Verslag AB 20-01-2015 (gaat hierbij);
• vaststelling;
• naar aanleiding van voor zover niet terugkomend op de agenda;
3. Begroting DPH 2015.
• Vaststelling bijgestelde begroting 2015;
• Voorstel tot afschaffen van subsidies aan buurtverenigingen.
4. Vrijkomend budget op te heffen budget Stichting Sociale Belangen Harmelen (Cees doet verslag).
5. Monument Cor van Bemmel;
• Stand van zaken op dit moment (voorzitter doet verslag):
• Gemeentegarantie.
6. Evaluatie Dorpsoverleg 17 februari:
• Vaststelling actiepunten;
7. Thema-avond drugs voorbereiding.
• Theo en Ineke doen verslag;
8. Kennismakingsgesprek  Woerden Sport;
• Cees en Ineke doen verslag.
9. Harmelen opschoondag 28 maart 2015;
10. Project van Stichting BibliotheekWerk, genaamd Werken in de Branche van de Toekomst.
11. Omzetting themadiscussie van 10 maart naar 14 april in de Kievit.
12. Behandelingsadvies brief gemeente over bouwlocatie Haanwijk
13. Opzetten eigen Outlook account en uitwisselen van contacten.
14. Aansturing werkgroepen en terugkoppeling.
15. Rondvraag.
 


Harmelen, 23 februari 2015.
Cees PM van Elteren.
secretaris DHP.

 
 
 

De volgende vergaderingen van het AB zijn gepland op

14 april

2 juni

29 september en

10 novemberPrint vriendelijke pagina
Kort nieuws

Dorpsplatform Harmelen: actief en betrokken

26 april 2012

Het Dorpsplatform Harmelen bestaat uit een groep enthousiaste mensen die zich inzet voor het wel en wee van hun dorp Harmelen; ook uw dorp!

Het doel van het platform, opgericht in 2005, is gezamenlijk te werken aan het in standhouden en verbeteren van een goed woon-en leefklimaat. Maar wij kunnen dit niet alleen!

Het Dorpsplatform werkt samen met de gemeente Woerden en geeft gevraagd en ongevraagd advies over alles wat betrekking heeft op het leefklimaat in Harmelen. De gemeente van haar kant, verplicht zich om, bij het maken van nieuwe plannen, het Dorpsplatform om advies te vragen.

Het Dorpsplatform is er voor en door de inwoners van Harmelen. Om het leefklimaat van Harmelen optimaal te houden hebben wij uw inbreng wel nodig! Heeft u ideeën of plannen die onze leefbaarheid kunnen vergroten, of zou u actief willen worden binnen het Dorpsplatform, laat het ons weten.

Op onze website kunt u meer over ons lezen.:www.harmelen.nu . Onder de knop "contact" kunt u uw suggesties, vragen en opmerkingen aan ons doorgeven.

 

 

 


Lees verder

Deze website is gerealiseerd door Impressed webdesign en werkt met Slimbeheer 5