Randweg 6c definitief van de baan

26 april 2012

Het deel van de randweg ( 6c) dat de Steinhagenseweg met randweg 6a zou moeten verbinden, komt er definiteif niet. Gedeputeerde Remco van Lunteren is daar buitengewoon duidelijk over: de weg is niet nodig en als een weg niet nodig is moet je die niet aanleggen. Het verkeer zal in de komende jaren minder groeien dan eerst werd verondersteld en de aanleg van industrieterreinen in Bijleveld  of Reijerscop is uit de plannen geschrapt. Van Lunteren heeft bij zijn beslissing laten meewegen hoe er in Harmelen en in Woerden over het trace 6c werd gedacht en daarmee zijn de bezwaren van het Dorpsplatform Harmelen en van De Groene Buffer niet voor niets geweest. Belangrijk is natuurlijk ook dat hierdoor een door velen gevreesde mogelijke doortrekking van de Ir Enschedeweg  eveneens van de baan is.Lees verder

Wordt het voormalig raadhuis nog overgedragen aan het Dorpsplatform?

26 april 2012

In december 2010 kreeg het Dorpsplatform Harmelen vrij onverwacht van de gemeente het aanbod om het voormalige raadhuis in zijn geheel te huren om er het zo zeer gewenste gemeenschapscentrum van te kunnen maken. De huidige huurders, de biblitheek, de werelwinkel en de Buiten Schoolse Opvang zouden in het gebouw gevestigd blijven. Daarna volgde een aanbod het pand van de gemeente te kopen, maar over de koopsom ontstond verwarring. Het DPH zocht contact met ( toen nog) Groenrand Wonen, die zich bereid verklaarde als koper op te treden en de exploitatie samen met het DPH ter hand te nemen. Veel verenigingen en organisaties gaven aan van de accomodatie in het gemeenschapscentrum gebruik te willen maken. Onlangs is in de raadscommissies Welzijn en Ruimte unaniem besloten dat de transactie nu snel tot stand dient te komen. Inmiddels is het gebouw hetaxeerd, waarbij helaas de waarde is gebaseerd van een leeg en onmiddellijk te verhuren kantoorpand. GroenWest is nu de exploitatiemogelijkheden als gemeenschapscentrum aan het berekenen, om daarmee tot een reeel bod te kunnen komen. Als er meer nieuws is te melden, doen wij dat op deze plaats.

 

E.J. 26/04 2012 Lees verder

monument spoorwegongeval 8 januari 1962

15 juni 2010

Op verzoek van burgemeester Mr Hans Schmidt heeft het Dorpsplatform Harmelen het initiatief genomen te komen tot een monument voor de omgekomenen tijdens de spoorwegramp op 8 januari 1962 bij de Putkop in Harmelen.Lees verder

Provincie kapt bomen bij Woerden

21 februari 2009

Eind februari 2009 begint de provincie Utrecht met het kappen van bomen om plaats te maken voor werkzaamheden aan de zuidelijke randweg Woerden en de aansluiting A12/Woerden*
Het rooien van de bomen is gereed voor de start van het broedseizoen, dus voor half maart.Lees verder

Utrechtsestraatweg weer vrij voor fietsers

29 mei 2008

Gedeputeerde Staten van Utrecht hebben alsnog besloten het profiel van de Utrechtsestraatweg te wijzigen van dat voor een 80 KM-weg tot dat voor een 60 KM-weg.Lees verder

Woningbouw tussen Woerden en Leidsche Rijn van de baan

22 mei 2008

Woningbouw tussen Woerden en Leidsche Rijn van de baan

Zo’n jaar of drie geleden begon de NV-Utrecht, bestaand uit de provincie en enkele grote gemeenten, zich uit te spreken voor woningbouw in het Leidsche Rijn- gebied. Tussen Woerden en de Veldhuizen zouden naar de mening van dit overlegorgaan wel 13.000 tot 18.000 woningen worden gebouwd.
Stichting De Groene Buffer werd opgericht om het gevaar te keren en het Dorpsplatform Harmelen, bijgestaan door de Stichts Hollandse Historische Vereniging, spande zich in om het buitengebied van Harmelen tot Beschermd Dorpsgebied aangewezen te krijgen. Natuurmonumenen, het Utrechts Landschap, de Bond Heemschut, de SHHV en De Groene Buffers, ondersteunden dit verzoek. Toenmalig minister Veerman verklaarde de NV-Utrecht de oorlog als de plannen werden doorgezet en ook minister Gerda Verburg wilde dat dit deel van het Groene Hart open zou blijven. In reactie op het verzoek van het Dorpsplatform Harmelen om het buitengebied van Harmelen tot Beschermd Dorpsgebied te verklaren, schreven zowel het ministerie van Landbouw als dat van VROM dat het buitengebied van Harmelen behoort tot het Nationale Landschap Het Groene Hart waarin tenhoogste voor de eigen bevolkingsgroei zou mogen worden gebouwd. Het Algemeen Dagblad van 22 mei weet nu te melden dat tot 2030 er geen grootschalige woningbouw in het Leidsche Rijn-gebied nodig is. De 65.000 woningen die in die periode nog nodig zullen zijn zullen elders worden gebouwd, waarbij verdichting van de bestaande kernen wenselijk blijft. Ook in Harmelen staan, langs de Hollandsche Kade, nog zo’n 130 woningen in de planning. Wij hopen van het spookbeeld van bebouwing langs de Leidse Rijn dan nu verlost te zijn.

E.J.Lees verderPrint vriendelijke pagina
Kort nieuws

Randweg 6c definitief van de baan

26 april 2012

Het deel van de randweg ( 6c) dat de Steinhagenseweg met randweg 6a zou moeten verbinden, komt er definiteif niet. Gedeputeerde Remco van Lunteren is daar buitengewoon duidelijk over: de weg is niet nodig en als een weg niet nodig is moet je die niet aanleggen. Het verkeer zal in de komende jaren minder groeien dan eerst werd verondersteld en de aanleg van industrieterreinen in Bijleveld  of Reijerscop is uit de plannen geschrapt. Van Lunteren heeft bij zijn beslissing laten meewegen hoe er in Harmelen en in Woerden over het trace 6c werd gedacht en daarmee zijn de bezwaren van het Dorpsplatform Harmelen en van De Groene Buffer niet voor niets geweest. Belangrijk is natuurlijk ook dat hierdoor een door velen gevreesde mogelijke doortrekking van de Ir Enschedeweg  eveneens van de baan is.


Lees verder

Deze website is gerealiseerd door Impressed webdesign en werkt met Slimbeheer 5